Таблицы спряжения итальянского глагола

  Итальянские глаголы: спряжение всех итальянских глаголов, как правильных, так и неправильных!

  Спряжение итальянских глаголов

  Mutare - менять, сменить, меняться, поменяться

  infinito:
  gerundio:
  participio presente:
  participio passato:
  mutare
  mutando
  mutante
  mutato
   
  indicativo
    presente imperfetto passato remoto futuro semplice
  io
  tu
  lui, lei, Lei, egli
  noi
  voi
  loro, Loro, essi
  muto
  muti
  muta
  mutiamo
  mutate
  mutano
  mutavo
  mutavi
  mutava
  mutavamo
  mutavate
  mutavano
  mutai
  mutasti
  mutò
  mutammo
  mutaste
  mutarono
  muterò
  muterai
  muterà
  muteremo
  muterete
  muteranno
  tempi composti
    passato prossimo trapassato prossimo trapassato remoto futuro anteriore
  io
  tu
  lui, lei, Lei, egli
  noi
  voi
  loro, Loro, essi
  ho mutato
  hai mutato
  ha mutato
  abbiamo mutato
  avete mutato
  hanno mutato
  avevo mutato
  avevi mutato
  aveva mutato
  avevamo mutato
  avevate mutato
  avevano mutato
  ebbi mutato
  avesti mutato
  ebbe mutato
  avemmo mutato
  aveste mutato
  ebbero mutato
  avrò mutato
  avrai mutato
  avrà mutato
  avremo mutato
  avrete mutato
  avranno mutato
  congiuntivo
    presente imperfetto passato trapassato
  io
  tu
  lui, lei, Lei, egli
  noi
  voi
  loro, Loro, essi
  muti
  muti
  muti
  mutiamo
  mutiate
  mutino
  mutassi
  mutassi
  mutasse
  mutassimo
  mutaste
  mutassero
  abbia mutato
  abbia mutato
  abbia mutato
  abbiamo mutato
  abbiate mutato
  abbiano mutato
  avessi mutato
  avessi mutato
  avesse mutato
  avessimo mutato
  aveste mutato
  avessero mutato
  condizionale
    presente   passato  
  io
  tu
  lui, lei, Lei, egli
  noi
  voi
  loro, Loro, essi
  muterei
  muteresti
  muterebbe
  muteremmo
  mutereste
  muterebbero
    avrei mutato
  avresti mutato
  avrebbe mutato
  avremmo mutato
  avreste mutato
  avrebbero mutato
   
  imperativo
    presente      

  (tu)
  (lui, lei, Lei, egli)
  (noi)
  (voi)
  (loro, Loro, essi)
  -
  muta
  muti
  mutiamo
  mutate
  mutino

   

  © 2020 Portaleitalo.ru - язык, обычаи и культура Италии.